عطر یاس

دل نوشته ای برای او...

عطر یاس

دل نوشته ای برای او...

به خاطر آنها که آمدند که باشیم. که

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

سلام

شاید بهاری باشم که با سرعت رو به خزانی میرود.

زندگی را دوست دارم با تمام پستی و بلندی هایش و عاشقم . عاشق کسی که زندگیم را مدیون او هستم.

داده هایت , نداده هایت و گرفته هایت را شکر .

داده هایت نعمت,نداده هایت حکمت و گرفته هایت امتحان..

باز هم شکر که هستی جای در گوشه زیبای وجودم همیشه هستی و آنجا جایگاه توست.